0
Förfrågan
0 kr
0
Kundvagnen
0 kr
Laddar...
Laddar...
Förfrågningar och beställninger uppdaterade!
Förfrågningar och beställninger uppdaterade! Förfrågningar och beställninger uppdaterade!
Artikeln finns inte i lager.
Vi är ledsna men artikeln är slut i lager.

Sekretesspolicy

Detta dokument är giltigt från och med den 25 maj 2018. Den tidigare versionen av integritetspolicyn finns här.

Senetic AB, ägare till onlinebutiken på Senetic.se, försöker i största möjliga mån skydda integriteten för personerna som använder hemsidan. För att implementera en laglig, pålitlig och transparent bearbetning av personliga data som onlinebutiken insamlat, har ett dokument som kallas integritetspolicy tagits fram.

1. Termerna som används i integritetspolicyn betyder:

Senetic AB, Senetic.se, vi, vår - Senetic AB med kontor i Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm.

Kund - en kund eller en entreprenör som har lagt eller har för avsikt att lägga en order eller använder andra av onlinebutikens tjänster (hädanefter även kallad "köparen").

Konsument - en fysisk person som utför en laglig aktivitet som inte är direkt relaterad till dennas företag eller yrke.

Entreprenör - en fysisk eller juridisk person eller en organisation, som i lag har en juridisk ställning, utför aktiviteter som är direkt relaterade till dennas företag eller yrke.

Kundkonto (konto) - en sida som sorteras under butiken där kunden bland annat kan hantera personliga data, ta emot meddelanden om förändrad orderstatus och kontrollera och hantera status för lagda order.

Onlinebutiken Senetic.se. (hädanefter även kallad "butiken" eller "onlinebutiken") - en internetbaserad tjänst som finns på http://www.Senetic.se, via vilken leverantören tillhandahåller tjänster som framgår av villkoren och där kunden kan lägga order.

Villkor - försäljningsvillkor enligt distansavtal och tillhandahållande av elektroniska tjänster i onlinebutiken på Senetic.se.

Varor - ett fysiskt och flyttbart ting som är föremål för försäljning eller en rättighet som är föremål för försäljning (t.ex. en licens).

Tjänst (tjänster) - order, licensorder eller offertförfrågan, liksom andra tjänster butiken tillhandahåller.

Order - kundens deklaration att anta ett erbjudande för att ingå avtal med Senetic AB, med syfte att direkt ingå ett distansavtal via onlinebutiken där typ och antal varor är föremål för kontraktet.

Licensorder - kundens deklaration att anta ett erbjudande för att ingå avtal med Senetic AB om en mjukvarulicens, med syfte att direkt ingå ett distansavtal (försäljning av licenser) via onlinebutiken där typ och nummer på mjukvaran för vilken licensen säljs specificeras.

Offertförfrågan - skickas in av kunden via formuläret i butiken där den produkt eller mjukvara som är föremål för offertförfrågan specificeras, liksom kundens kontaktuppgifter enligt vad som efterfrågas i formuläret.

GDPR - Förordning (EU) 2016/679 från EU-parlamentet och -rådet 27 april 2016 om skydd för individer rörande bearbetning av personliga data och om den fria rörligheten för sådana data och som upphäver direktiv 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

Inställningar (integritet) - funktionalitet i kontot som låter användaren använda valda tjänster för att styra dessa tjänster ordentligt, inklusive oberoende modifiering av deras möjligheter och val av inställningar rörande skydd av användarens integritet.

Användare - betyder en entitet för vilken tjänster kan tillhandahållas elektroniskt eller med vilken ett kontrakt för tillhandahållande av elektroniska tjänster kan tecknas i enlighet med villkoren och lagen.

2. Vem är datakontrollant?

Kontrollant av dina personliga data i samband med användning av onlinebutikens tjänster är företaget Senetic AB, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm.

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande bearbetning av dina personliga data och dina rättigheter. Frågor rörande integritetsskydd bör skickas till följande e-postadress: [email protected].

3. Vilka personliga data bearbetar vi, för vilka syften och på vilken laglig grund?

På grund av att vi erbjuder olika tjänster för användare av vår onlinebutik, bearbetar vi dina personliga data för olika syften, i olika utsträckning och på olika laglig grund enligt GDPR. För att ge så transparent information som möjligt till dig, har vi grupperat informationen genom att hänvisa till syftet med bearbetningen av dina personliga data.

3.1. Skapande av konto och autentisering av användaren i onlinebutiken

Datamöjligheter. För detta syfte bearbetar vi personliga data tillhandahållna av dig i onlinebutikens registreringsformulär, som är ditt namn, telefonnummer, kontaktuppgifter, e-postadress och angivet lösenord.

Kunder kan skicka in en så kallad offertförfrågan för att få information om en produkts tillgänglighet, pris och karakteristika. För att använda funktionen kommer du att behöva uppge namn, telefonnummer, e-postadress och företagsnamn. Varje gång du kontaktar oss via telefon eller e-post kommer vi att använda informationen från dig för att svara på din fråga.

Kunder kan också lägga order på utvalda produkter. Läggs en order för en av dessa produkter kommer kunden att ombes att tillhandahålla data nödvändiga för att genomföra köper och följa avtalet.

Laglig grund. Nödvändighet för att följa avtalet om provision för kontotjänsten (art. 6 (1) (b) i GDPR).

3.2. Tjänster som inte kräver att ett konto skapas

Typer av tjänster. Vi bearbetar dina personliga data för att tillhandahålla tjänster som inte kräver ett konto, till exempel:

• att skicka e-post med information om marknadsföring och reklam,

• visning av annonser.

Dataomfattning. För detta syfte bearbetar vi personliga data rörande din aktivitet i butiken, vilka är: data om visade produkter och andra sidor i butiken, liksom data om session, din enhet och ditt operativsystem, din webbläsare, plats och ditt unika ID.

Laglig grund. Vårt legitima intresse (art. 6 (1) (b) i GDPR), som består i att tillgängliggöra användandet av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och förbättra dessa tjänsters funktionalitet.

3.3. Tjänster och funktioner som kräver ett konto

Typer av tjänster och funktioner. Dina personliga data bearbetas för att tillhandahålla tjänster som kräver ett konto, till exempel att lägga en order. 

Dataomfattning. För detta syfte bearbetar vi personliga data som lämnats vid registreringen och data om din aktivitet i onlinebutiken, vilka är: data om visade produkter och andra sidor i butiken, liksom data om session, din enhet och ditt operativsystem, din webbläsare, plats och ditt unika ID.

Tillhandahållande av vissa data är en förutsättning för att kunna använda individuella tjänster och funktioner i kontot (obligatoriska data). Vårt system markerar automatiskt data. En konsekvens av att inte tillhandahålla dessa data är att vi inte kommer att kunna tillhandahålla vissa tjänster och funktionaliteter i kontot. Förutom data markerade som obligatoriska är det frivilligt att lämna personliga data.

Laglig grund. Nödvändigt för att följa våra åtaganden i kontraktet om att tillhandahålla tjänster i enlighet med villkoren (art. 6 (1) (b) i GDPR) och vårt legitima intresse (art. 6 (1) (f) i GDPR) som består i att tillgängliggöra användandet av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och förbättra dessa tjänsters funktionalitet.

3.4. Statistik på användandet av individuella funktioner i butiken, tillgängliggöra butikens hemsidor och säkerställa butikens IT-säkerhet

Dataomfattning. För dessa syften bearbetar vi personliga data relaterade till din aktivitet i onlinebutiken, till exempel: besökta hemsidor och undersidor i butiken och hur länge du varit på dem, liksom data om din sökhistorik, IP-adress, plats, enhets-ID och webbläsar- och operativsystemdata.

Laglig grund. Vårt legitima intresse (art. 6 (1) (f) i GDPR), som består i att tillgängliggöra användandet av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och förbättra dessa tjänsters funktionalitet.

3.5. Etablera, driva och verkställa yrkanden

Dataomfattning. För detta syfte kan vi bearbeta vissa av dina personliga data som lämnats i kontot, till exempel: namn, efternamn, hemadress, data om användning av våra tjänster, om yrkandena är ett resultat av hur du använder våra tjänster, andra data som behövs för att bevisa att ett yrkande existerar, inklusive skadornas omfattning.

Laglig grund. Vårt legitima intresse (art. 6 (1) (f) i GDPR), som består i att etablera, driva och verkställa yrkanden och försvara oss mot yrkanden vid tvister i domstol och med andra myndigheter.

3.6. Hantering av klagomål och förfrågningar, svara på frågor

Dataomfattning. För detta syfte kan vi bearbeta vissa av dina personliga data som lämnats i kontot, liksom data om användande av våra andra tjänster, som är orsak till klagomålet eller förfrågan och data i dokument bifogade till klagomålet eller förfrågan.

Laglig grund. Vårt legitima intresse (art. 6 (1) (f) i GDPR), som består i att förbättra funktionaliteten av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och bygga positiva relationer med kunden baserade på tillit och lojalitet.

3.7. Undersökning om kundnöjdhet

Dataomfattning. För detta syfte bearbetar vi dina personliga data inklusive data som behövs för att bearbeta din order, liksom dina svar på frågorna vi har förberett och som finns i undersökningarna och formulären som används i nöjdhetsundersökningen.

Laglig grund. Vårt legitima intresse (art. 6 (1) (f) i GDPR), som består i att förbättra funktionaliteten av tjänster som tillhandahålls elektroniskt och bedöma nöjdheten med tjänsterna vi tillhandahåller.

4. Hur matchar vi tjänster med dina intressen och preferenser?

Vår onlinebutik strävar efter bästa matchning med dina intressen och preferenser i alla marknadsföringsmeddelanden (profilering). För att vara så transparenta som möjligt beskriver vi nedan vad profilering handlar om.

4.1. Rekommenderade produkter

Typer av tjänster. Rekommenderade produkter presenteras för dig i butiken före och efter inloggning, samt i form av marknadsföringsmeddelanden som skickas till angiven e-postadress.

Dataomfattning. För detta syfte bearbetar vi de personliga data du lämnade när du skapade kontot och data relaterade till verkställande av order, liksom data om aktivitet i butiken som insamlas och lagras via cookies.

Profilering. Med data inhämtade härigenom som grund väljer vi ut och presenterar för dig de mest lämpliga marknadsföringsmeddelandena.

Intressebalansering. Efter att ha vägt in våra intressen och dina intressen, rättigheter och friheter, är det vår uppfattning att vår presentation av rekommenderade produkter och tjänster kombinerat med profilering inte kommer att innebära ett stort intrång i din integritet eller vara en tung börda. När vi väger in intressen, rättigheter och friheter, tar vi hänsyn till följande omständigheter:

a. rekommenderade produkter är ett verktyg som ger dig lättare tillgång till vårt utbud av produkter och tjänster, genom att produkter du kan vara intresserad av presenteras för dig. Därmed kan vi anta att bearbetning av personliga data för att rekommendera produkter och tjänster för dig är i linje med dina rimliga förväntningar;

b. presentation av rekommenderade produkter och tjänster, liksom annan marknadsföringskommunikation, överensstämmer med dina rimliga förväntningar, då du har uttryckt önskemål om att ta emot sådan kommunikation i enlighet med hur vi tillhandahåller tjänster i elektroniskt format;

c. vi använder bara data om dina aktiviteter i butiken. Vi är intresserade av vilka produkter och tjänster du letar efter, vilka erbjudanden som har fångat ditt intresse, och inte av vad du gör på andra hemsidor;

d. vi respekterar din vilja och tillgängliggör dina rättigheter. Hittills erbjuder vi möjligheten att enkelt ta tillbaka medgivanden om att få rekommenderade erbjudanden i form av meddelanden i en mobilapp, i en webbläsare och i e-postmeddelanden i Kontoinställningar (fliken Integritet under Inställningar) eller i webbläsarens inställningar.

Laglig grund. Vårt legitima intresse (artikel 6 (1) (f) i GDPR) att rekommendera erbjudanden som kan passa dina preferenser och intressen.

4.2. Marknadsföring av våra produkter och tjänster och våra kunder

Dataomfattning. För detta syfte bearbetar vi dina personliga data som du uppger när du skapar ett konto eller lägger en order och data relaterade till din aktivitet i butiken, insamlade och lagrade via cookies. Aktivitetsdata relaterar i synnerhet till data av följande slag: sökhistorik, klick i butiken, besök på butikens huvudsidor och deras undersidor, inloggnings- och registreringsdatum, data om användning av specifika tjänster i butiken, historik och aktivitet relaterad till vår e-postkommunikation.

Profilering. Vi använder ovan nämnda data för att matcha marknadsföringsinformation om våra produkter och tjänster och våra kunder som kan vara av intresse för dig.

Marknadsföring. För att nå dig med marknadsföringsmeddelanden utanför butiken, använder vi externa leverantörers tjänster. Dessa tjänster innebär att våra marknadsföringsmeddelanden visas på andra hemsidor än butiken. För det syftet installerar externa leverantörer en lämplig kod eller pixel, exempelvis, för att ladda ned information om din aktivitet i butiken. Detaljerna beskrivs i vår cookiepolicy.

Laglig grund. Vårt legitima intresse (artikel 6 (1) (f) i GDPR) att marknadsföra våra produkter och tjänster samt produkter och tjänster

Intressebalans. Efter att ha tagit i beaktande våra intressen och dina intressen, rättigheter och friheter, har vi kommit fram till att marknadsföring i kombination med profilering inte kommer att innebära ett stort intrång i ditt privatliv eller vara en stor börda. När vi väger in intressen, rättigheter och friheter, tar vi hänsyn till följande omständigheter:

a. du har uttryckt önskemål om att få marknadsföringsmeddelanden till angiven e-postadress, och därför antar vi att du rimligen kan förvänta dig att vi skickar sådana meddelanden;

b. vi använder bara data om din aktivitet i butiken. Vi är intresserade av vilka produkter och tjänster du tittar efter och vilka erbjudanden som var intressanta, och inte vad du gör på andra hemsidor;

c. vi respekterar din vilja och tillgängliggör dina rättigheter. Därför ger vi dig möjlighet att enkelt ta tillbaka medgivande om att få e-post i Kontoinställningar (fliken Integritet under Inställningar) eller i webbläsarens inställningar.

5. Vilka delar vi dina personliga data med?

Våra databaser är skyddade mot åtkomst från tredje part. Data som insamlats vid registrering eller köp används för att verkställa order samt spåra orderstatus och göra ändringar i den på kundens begäran innan den skickas. För att följa avtalet kan onlinebutiken Senetic.se dela data insamlade från dig med entiteter som:

5.1. Tjänsteleverantörer

Dina personliga data skickas till leverantörerna vi använder för att tillhandahålla tjänsten. Tjänsteleverantörerna till vilka vi skickar dina personliga data är, beroende på kontraktets utformning och omständigheter, antingen instruerade av oss om hur och i vilka syften de ska bearbeta data (bearbetare), eller så avgör de själva hur och i vilka syften de bearbetar dina data (kontrollanter). Du hittar en lista på vilka leverantörer vi använder här. Listan ska uppdateras regelbundet.

Databearbetare. Vi använder leverantörer som bearbetar dina personliga data bara på uppdrag av oss. De förser oss med en molnlagringstjänst, system för onlinemarknadsföring, system för att visa push-meddelanden på webben, skicka e-postmeddelanden, analysera hemsidans trafik, analysera marknadsföringskampanjers effektivitet och bistå med implementeringen av specifika kontofunktioner.

Kontrollanter. Vi använder leverantörer som inte agerar enbart på uppdrag av oss, utan sätter upp egna mål och metoder för hur de använder dina personliga data. De förser oss med tjänster för marknadsföringskampanjer och utför statistiska undersökningar.

Placering. Våra leverantörer är företrädesvis baserade i Polen och andra länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. i Irland. Vissa av våra leverantörer är baserade utanför EES. På grund av överföringen av dina data utanför EES, har vi ansträngt oss för att säkerställa att våra leverantörer garanterar hög nivå på skydd av personliga data. Dessa garantier innebär i synnerhet ett åtagande att tillämpa standardklausuler antagna av Kommissionen (EU) eller deltagande i programmet Privacy Shield, som etablerats av EU i beslutet 2016/1250 den 12 juli 2016 och ska ge adekvat skydd med ett gemensamt integritetsskydd för EU och USA.

Du har rätt att begära ut standardklausuler genom att skicka en förfrågan i ärendet enligt vad som framgår av punkt 2 i integritetspolicyn.

5.2. Myndigheter

Dina personliga data kan tillgängliggöras för auktoriserade myndigheter.

6. Hur länge lagrar vi dina personliga data?

Dina personliga data lagras så länge du har ett konto hos onlinebutiken Senetic.se i syfte att tillhandahålla kontotjänsten och relaterade funktioner och andra tjänster i enlighet med villkoren, samt i marknadsföringssyfte. Efter att ditt konto raderats kommer dina data att anonymiseras, förutom följande data: namn, e-postadress, orderhistorik och information om medgivanden (vi kommer att lagra dessa data i 3 år från det att kontot raderas, i syfte att hantera klagomål och yrkanden relaterade till användning av våra tjänster).

Dina personliga data relaterade till verkställande av order och licensorder i vår butik lagras så länge som det krävs av olika lagar, t.ex. skattelagen. Vid den periodens slut kommer dina data att anonymiseras.

Vi lagrar personliga data insamlade med hjälp av cookies så länge som dessa cookies lagras på användarnas enheter. Detaljer om hur vi använder cookies framgår av vår cookiepolicy.

7. Vilka rättigheter har du rörande bearbetning av personliga data?

Vi säkerställer att dina nedan angivna rättigheter verkställs om du kontaktar oss via e-post: [email protected]. Dessutom kan du göra valda ändringar i dina kontoinställningar i fliken Inställningar (Integritet) när du har loggat in i butiken.

7.1. Rätt att ta tillbaka medgivande

Enligt artikel 7(3) i GDPR har du rätt att återkalla varje medgivande som har lämnat i samband med att du registrerade dig i butiken, samt vid användning av särskilda tjänster och funktioner som erbjuds i butiken. Återkallande av medgivande ska börja gälla i samma stund som medgivandet återkallas. Återkallande av medgivande ska inte påverka bearbetning av oss som gjordes före återkallandet.

Återkallande av medgivande ska inte ha några negativa konsekvenser för dig. Däremot kan det hindra dig från att fortsätta använda tjänster eller funktioner som kanske enligt lag kräver ditt medgivande.

7.2. Rätt att invända mot användningen av personliga data

Enligt artikel 21 i GDPR har du rätt att invända mot användningen av personliga data, inklusive profilering, om vi bearbetar dem med våra legitima intressen som grund, t.ex. i samband med användandet av rekommenderade produkter och tjänster, marknadsföring av produkter och tjänster, att föra statistik över användningen av vissa funktioner i tjänsten och att tillgängliggöra butiken liksom en nöjdhetsundersökning.

Uppsägning av rekommenderade produkter och tjänster i form av e-post liksom uppsägning av marknadsföringsmeddelanden rörande våra produkter och tjänster eller våra kunder innebär att du motsätter dig bearbetning av personliga data, inklusive profilering för dessa syften.

Om din invändning är rättmätig och vi inte har någon annan laglig grund för att bearbeta dina personliga data, kommer vi att radera dessa data och bearbeta enligt dina invändningar.

7.3. Rätt till radering

Enligt artikel 17 i GDPR har du rätt att begära radering av alla eller en del av dina personliga data. Vi kommer att behandla varje begäran om radering av alla personliga data som en begäran om kontoradering.

Du har rätt att begära radering av dina personliga data om:

a. ett särskilt medgivande har återkallats som gäller hur personliga data har bearbetats baserat på sagda medgivande;

b. dessa inte längre behövs för syftena för vilka de insamlades eller bearbetades;

c. en invändning har gjorts mot användandet av dina data för marknadsföring;

d. en invändning har gjorts mot användningen av dina data i syfte att föra statistik över hur tjänsten används och nöjdhetsundersökningar och invändningen anses vara befogad;

e. personliga data bearbetas i strid med lagen.

Trots begäran om att radera personliga data, i samband med invändning mot bearbetning eller återkallande av medgivande, kan vi behålla vissa personliga data i den omfattning som är nödvändig för att etablera, driva eller försvara våra yrkanden. Detta gäller i synnerhet personliga data som: namn, efternamn, e-postadress och köphistorik, som vi behåller för att hantera klagomål och yrkanden relaterade till verkställande av order.

7.4. Rätt att begränsa bearbetning

Enligt artikel 18 i GDPR har du rätt att begära begränsningar i bearbetningen av personliga data. Ifall en sådan begäran lämnas kommer du inte att kunna använda de funktioner eller tjänster som var knutna till bearbetningen av de data som var föremål för begäran förrän begäran är behandlad. Dessutom kommer vi inte att skicka några meddelanden till dig, inte heller marknadsföringsmeddelanden.

Du har rätt att begära begränsningar i användningen av dina personliga data om:

a. korrektheten i dessa data är ifrågasatt - användningen kommer då att begränsas under så lång tid som behövs för att verifiera korrektheten, men inte längre än 7 dagar;

b. bearbetningen av dessa data är i strid med lagen, men du har begärt begränsningar istället för radering av dina data;

c. personliga data inte längre behövs för det syfte för vilket de insamlades eller användes, men är nödvändiga för att du ska kunna etablera, driva eller försvara dina yrkanden;

d. du har motsatt dig användningen av sådana data, varvid begränsning ska gälla under en period som är nödvändig för att verifiera om skyddet av dina intressen, rättigheter och friheter överväger intressena vi har i att bearbeta dina personliga data.

7.5. Datasubjektets rätt till åtkomst

Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att få besked från oss om vilken bearbetning dina personliga data är föremål för. Där sådana data verkligen bearbetas har du rätt att:

a. få åtkomst till dina personliga data;

b. få information om syftena för bearbetning, vilka kategorier av personliga data som bearbetas, mottagarna eller kategorier av mottagare av dina data, planerad period för datalagring eller kriterier för att bestämma den perioden, rättigheter under GDPR och rätt att framföra klagomål till den övervakande myndigheten, om källan till sådana data, om automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och säkerhetsåtgärder som används då dessa data skickas utanför Europeiska unionen;

c. få en kopia på dina personliga data.

Om du vill utnyttja din rätt att få åtkomst till data ber vi dig att kontakta datakontrollanten enligt uppgifter under punkt 2.

7.6. Rätt till korrigering

Enligt artikel 16 i GDPR har du rätt att begära korrigering eller komplettering av personliga data tillhandahållna av dig om de är felaktiga eller ofullständiga.

7.7. Rätt till dataöversändning

Enligt artikel 20 i GDPR har du rätt att få ut personliga data du har lämnat och sedan skicka dem till en annan datakontrollant som du väljer. Du kan också begära att vi skickar dina personliga data direkt till en annan kontrollant, om det är tekniskt möjligt.

Vi skickar dina personliga data som en csv-fil. Formatet csv är ett vanligt format som är läsbart för maskiner, vilket gör det möjligt att skicka mottagna data till en annan datakontrollant.

7.8. Hur lång tid tar det för oss att följa din begäran?

Om du begär dataöversändning enligt ovan kommer vi att följa din begäran eller vägra att följa den omedelbart, men inte senare än 30 dagar efter mottagen begäran. Om vi, på grund av begärans komplexa natur eller antal begäranden, inte kan följa din begäran inom 30 dagar kommer vi att följa den inom 60 dagar och informera dig om den avsiktliga förlängningen av perioden.

Av tekniska skäl behöver vi alltid 48 timmar för att uppdatera inställningarna du väljer i våra system. Därför kan det hända att du när du uppdaterar dina system får ett mejl från oss som du har valt att inte få.

7.9. Rapportera klagomål, förfrågningar och begäranden

Du kan rapportera till oss dina klagomål, förfrågningar och begäranden rörande bearbetningen av dina personliga data och utöva dina rättigheter.

Om du anser att rätten till skydd av personliga data eller andra rättigheter under GDPR inte har efterlevts, har du rätt att klaga hos generalen för skydd av personliga data.

8. Hur säkerställer vi säkerheten för dina personliga data?

Vi gör allt vi kan för att säkerställa säkerheten för dina personliga data. Tjänsterna använder krypterad dataöverföring (SSL) vid registrering och loggning, vilket säkerställer skydd av data som identifierar onlinebutikens användare och avsevärt förhindrar att obehöriga system eller personer får åtkomst till kundernas konto.

8. Hur använder vi cookies?

Detaljer om hur vi använder cookies finns i vår cookiepolicy.

10. Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra ovanstående integritetspolicy genom att publicera en ny integritetspolicy på denna hemsida. Du kommer att informeras om ändringar eller tillägg via meddelanden på onlinebutikens huvudsidor, och vid betydande ändringar kan vi också skicka separata meddelanden till din angivna e-postadress.

Integritetspolicyn begränsar inte några rättigheter du har enligt villkoren eller tillämplig lag.

Valda produkter

Håll kontakten!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om våra erbjudanden och nyheter.

Genom att klicka på "Prenumerera" så samtycker du till att få marknadsföringsinformation till din e-postadress. Dina personuppgifter kommer att administreras av Senetic AB och som har sitt säte på Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige. Du har rätt att på begäran få full tillgång till dina personuppgifter samt korrigera, radera eller begränsa behandling, samt att invända mot behandlingen av dem. Detaljerad information om behandling av personuppgifter återfinns i sekretesspolicyn

Felaktig e-postadress.
Den här e-postadressen har redan bekräftats.
Den här e-postadressen har ännu inte bekräftats.
Tack!
Kontrollera din inkorg - du kommer att få ett meddelande från oss där vi ber dig att bekräfta din prenumeration på nyhetsbrevet.
Portal för återförsäljare
Allt du letar efter.Gå med oss!
Senetic B2B
Senetic B2BPlattform för företagskunderGå med oss!
Betalsätt
Leverans
Betalsätt